postheadericon 3 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИКОЇ ПРИРОДИ

Дика фауна і флора є незамінною частиною природних систем землі, які мають охоронятися для нинішніх й майбутніх поколінь.

Проблеми збереження довкілля та його окремих складових уже давно стали окремим та значним за обсягом напрямком міжнародного співробітництва світової спільноти. В руслі цих світових процесів знаходиться й Україна, яка взяла на себе низку міжнародних зобов’язань  в екологічній сфері. Зокрема, одним із напрямів такої співпраці є забезпечення виконання Конвенції про міжнародні торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITIES), прийнятої 3 березня 1973 року. Вказані дії насамперед орієнтовані на ліквідацію міжнародних ринків об’єктів тваринного та рослинного світу, що з різних причин ставлять їх під загрозу зникнення.


Україна приєдналась до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення, 14 травня 1999 року.

Держави які є учасниками Конвенції, всі визнають важливість такого міжнародного співробітництва, яке буде сприяти захисту від надмірної експлуатації в міжнародній торгівлі.


Всього CITIES залежно від видів тварин та рослин, включає три додатки:

  1. зникаючі види (види, що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими негативно впливає чи може негативно вплинути на їхнє існування), торгівля якими може бути дозволена лише у виняткових випадках;
  2. вразливі види (види, які на сьогодні не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками цих видів не буде суворо регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням)
  3. види, які вносяться за ініціативою сторін з метою попередження торгівлі певними видами флори та фауни з її територій.

Об’єктами регулювання конвенції є не тільки живі тварини та рослини, а також і загиблі.

Метою Конвенціїї є гарантування, що міжнародна торгівля дикими тваринами і рослинами не буде створювати загрози їх виживанню.

Під торгівлею – розуміють експорт, рекспорт, імпорт, та інтродукцію з моря.

Дія Конвенції поширюється не лише на цілих тварин, а й на їх частини, та похідні від них, які легко можуть бути впізнанні. Також це можуть бути особисті предмети або предмети домашнього вжитку (хутрові речі, сувенірні вироби), ідентифіковані як частина об’єктів, внесених до першого додатка.

Саме 3 березня  - в день прийняття Конвенції, Генеральної асамблеєю ООН проголошено Всесвітнім днем дикої природи. Відзначення цього міжнародного дня закликає до привернення уваги до цінностей дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, рекреаційного) значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту людини.