postheadericon ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСТВА

Основні положення ведення господарства в ДП «Олександрівське ЛГ»


Цілі ведення господарств

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних лісових насаджень,забеспечення народного господарства деревиною,підвищення захисних функцій лісу,покращення рекреаційної характеристики і якісного складу насаджень.


Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій.

Підприємство розташоване в трьох адміністративних районах північної частини Кіровоградської області- Олександрівський,Новомиргородський,Маловисківський. Район розташування держлісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області,основним напрямком якого є вирощування зернових,овочевих та технічних культур і м’ясо-молочне скотарство.

Лісгосп займається переробкою деревини,в якому для цих цілей має дві власні переробні дільниці в Олександрівському та Бірківському лісництвах. Частина деревини,яка не переробляється продається на відкритих аукціонах. Також значна частина деревини(дрова)реалізуєтся населенню та підприємствам для опалення.

Ліси на території району розташовані окремими урочищами,різниця в площі яких дуже значна-від 1 га до 2-3 тис.га.Основна частина лісів знаходиться в урочищах «Нерубаївський ліс»,»Пальчиково»та «Новомиргородське-1,2». 90% хвойних лісів знаходиться в Урощищах «Бірки-1» та «Бірки-2».


Організаційна структура підприємства(кількість та назва підрозділів,кількість працюючих,тощо.)

Станом на 01.01.2018 року  на підприємстві працювало 138 чоловік.Організаційна структура лісгоспу складається з чотирьох лісництв-Бірківське,Олександрівське,Червоно-

Нерубаївське,Новомиргородське.


Опис лісів підприємства

Площа лісового фонду лісгоспу становить 19273 га.

загальний запас станом на 01.01.2018 р становить-3561,19 тис.м³.

запас на 1 га – 207 м³.

середній вік- 65 років.

породній склад-твердолистяні-14745,9 га-86%, хвойні-1926,1 га-11% , мяколистяні-292,2 га-2%.та інші деревні породи-184,6 га-1%.

Середній річний приріст-3,3 м³/га.


Площа лісів вкрита лісом різних категорій захисності та обмеження в лісокористуванні:

Ліси природоохоронного,наукового,історико-культурного призначення займають площу-1,9 тис.га.

Рекраційно-оздоровчі ліси – 0,3 тис.га.

Захисні ліси займають площу-14,9 тис.га.


Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і окремо по вилах):

Заготівля деревини всього-30600 м³.

в тому числі:

лісоматеріали круглі- 6200 м³.

дров’яна деревина для технологичних потреб- 21600 м³.

паливна(дрова)деревина- 2800 м³.


Відсоток використання річного приросту

69 %.


Середня заробітня плата по підприємству-поточна і запланована

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2017 рік склала-

16033 грн

Запланований показник на 2018 рік -17100  грн.


Площа лісових культур ,якіпланується створити,в т.ч.на землях лісового фонду

В 2018 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить- 40 га.


Кількість і площа об’єктів ПЗФ,кількість і перелік рідкисних видів та видів,що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих,які виявлені і охороняються на території підприємства:

Природо-заповідний фонд лісгоспу станом на 01.01.2018 р.складається із 18 об’єктів і  займає площу-1884,1 га.

-заказники загальнодержавного значення- 209,0 га.

- заказники місцевого значення-1563,1 га.

- пам’ятки природи-33,2 га.

- заповідні урочища- 78,8 га.

Рідкісні і зникаючі рослини ,які занесені до»Червоної Книги України»,які зустрічаються в лісах Олександрівського лісгоспу:


- Лілія  лісова- Lilium martagon L

- Коручка темно-червона- Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)

- Сон  лучний- Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l.

- Ковела  волосиста- Stipa capillata L.

- Астрагал шерстистоквітковий- Astragalus dasyanthus Pall

- Підсніжник білосніжний- Galanthus nivalis L.

- Бруслина  карликова- Euonymus nana М. Bieb.

- Сон  великий- Pulsatilla grandis Wender.

- Шафран сітчастий- Crocus reticulatus Steven ex Adams

- Грифола  листувата- Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray


Рідкісні і зникаючі тварини ,які занесені до»Червоної Книги України»,які зустрічаються в лісах Олександрівського лісгоспу:


- Орел  карлик- Hieraaetus pennatus(Gmelin, 1788)

- Скопа- Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

- Канюк  степовий- Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

- Шуліка рудий -Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

- Голуб  синяк- Columba oenas Linnaeus, 1758

- Жук  олень- Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758)

- Бражник дубовий- Marumba quercus([Denis & Schiffermüller], 1775)

- Борсук  звичайний- Meles meles

- Червоноголовий сорокопуд- Lanius senator Linnaeus, 1758

- Бражник  мертва голова- Acherontia atropos (Linnaeus, 1758

- Сірий  сорокопуд- Lanius excubitor Linnaeus, 1758

- Горностай- Mustela erminea (Linnaeus, 1758

- Великий дубовий вусач- Cerambyx cergo (Linnaeus, 1758)

- Боривітер  степовий- Falco naumanni Fleischer, 1818

- Жовточеревний полоз- Pseudopus apodus (Pallas, 1775)

- Мідянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768)

- Журавел степовий- Anthropoides virgo(Linnaeus, 1758)

- Орел  степовий- Aquila rapax (Temminck, 1828)Заплановані заходи із підтримки й збереженню ОЦЗЛ

Основними заходами із підтримки й збереження особливо цінних для збереження лісів по лісгоспу є:


-          Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;

-          Заборона або обмежена господарська діяльність;

-          Підтриування належного санітарного стану лісів;

-          Захист лісів від засмічення побутовими відходамиі сміттям та його прибирання.Примітки:

Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підпри-

ємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів;

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Олександрівське ЛГ» є окремим

коротким документом,надрукованим на принтері або типографським способом або роз-

міщенним на сайті підприємства;

Документ має бути доступним для відвідувачів,його можна вільно отримати в канцелярії

Або приймальні підприємства та лісництва.Всім зацікавленим сторонам копії цих доку-

ментів надсилаються поштою за їх вимогою;

Документ можна об’єднати із доступним для громадкості коротким документом з

основними результатами моніторингу,який потрібен згідно Критерію 8.5.