postheadericon Основні результати моніторингу в ДП «Олександрівське лісове господарство ЛГ» за 2017 р.

Основні результати моніторингу в ДП «Олександрівське лісове господарство ЛГ» за 2017 р.

 1.      Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

Підприємством в 2017  році від усіх видів рубок було заготовлено 33291 м3ліквідної деревини , в тому числі на рубках головного користування заготовлено 6069 м3, на рубках повязаних  та неповязаних з веденням лісового господарства 27222 м3.

 2.      Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить  69 %.

 3.      Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2017 році підприємством  проведено на площі 113,8 га що становить 100 % річного завдання , а  лісорозведення проведено на площі 21,8 га що становить

100 % річного плану. Основною лісоутворюючою породою є дуб звичайний.

4.      Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Олександрівське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані . Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи безперервне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки.

 5.      Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведені лісогосподарські заходи в 2017 році мали незначний екологічний вплив на  навколишнє природне середовище. Всі заходи з помякшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створені лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

 6.    Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

В  2017 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено

44мл 353,500 тис. грн.. Обсяг реалізованої продукції склав  53 млн. 942 тис. грн., продуктивність праці склала 348,013  грн.

 7.      Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Стан ОЦЗЛ можна оцінити , як задовільний.  В 2017 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилися.  Підприємство займається  охороною та наглядом за даними територіями ОЦЗЛ.